ernst-jan-wind-grip-op-zorg

Mijn naam is Ernst-Jan Wind, met GRIP op Zorg wil ik zorg- en hulpverleners ondersteunen zodat zij de best mogelijke zorg aan patiënten kunnen bieden. Dit doe ik door de dagelijkse praktijk en de kennis vanuit de wetenschap aan elkaar te verbinden. Mijn visie is is dat de zorg en ondersteuning dicht bij huis wisselende expertise nodig heeft om continu aan de hulpvraag van bewoners en patiënten aan te kunnen sluiten.

U wilt:
– een implementatie plan
– meer inzicht in de doelgroep
– een socialekaart
– meer samenwerking

Heeft u vragen?

Bel: 06 – 52 88 22 75

Missie

“Zorgverleners in staat stellen

patiënten de beste zorg te geven”